Doneer aan Nieuwe Vide

ned / eng

Wil je doneren aan Nieuwe Vide? Dat kan!

Wij proberen onze evenementen, workshops, exposities en festivals zo laagdrempelig mogelijk te houden in prijs, onze exposities zijn altijd gratis te bezoeken.
Wij zijn afhankelijk van subsidies en donaties om dit te kunnen blijven doen. Nieuwe Vide is een stichting zonder winstoogmerk.

Doneer nu; met elke bijdrage zijn we blij!

Via Paypal

Directe bankoverschrijving:
Stichting Vide Cultura Bovenste Ring
NL 87 INGB 0007 2304 83

Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit brengt onder andere fiscale voordelen met zich mee. Giften die aan ons worden gedaan, kunnen binnen de daarvoor geldende regels, via de inkomsten- of venootschapsbelasting, worden afgetrokken. Ook voor particulieren kan dit interessant zijn. Voor meer info, zie de Belastingdienst website.

 

 

Educatie

Studios

Exposities