Wij zijn Nieuwe Vide

ned / eng


Nieuwe Vide is een kunstpodium en broedplaats waar experiment en talentontwikkeling centraal staan. We bouwen daarmee voort op de activistische idealen en DIY-mentaliteit die aan de basis lagen van onze instelling. Dit doen we door middel van onze expositieruimte en activiteiten. Naast een tentoonstellingsruimte, heeft Nieuwe Vide studioruimte voor 35 kunstenaars, een workshopruimte, een wekelijks buurtkantine, en binnenkort een bibliotheek.  Ons artistiek programma uit zich door tentoonstellingen, educatietrajecten, filmavonden, workshops en we ondersteunen de ontwikkeling van nieuw werk met artist-in-residencies. Het is onze missie om Haarlem een eigenwijze plek te bieden waar spannende, vernieuwende kunst een podium krijgt en waar volop geëxperimenteerd kan worden. Nieuwe Vide is een plek waar uiteenlopende kunstenaars, creatieve makers en gemeenschappen samenkomen, samenwerken, en waar bezoekers hedendaagse kunst ervaren. Tekst gaat verder onder deze afbeelding.

Nieuwe Vide wordt aangestuurd door een directeur-curator, en wordt ondersteund door PR en administratief medewerkers. Samen vormen we een artistiek team.
Klik hier voor de profielen en informatie over het team en hier voor meer informatie over het bestuur.

Nieuwe Vide´s wortels liggen in de kraakbeweging van de jaren ‘90, toen een groep kunstenaars en woonactivisten het Olympia Pakhuis aan de Kinderhuissingel in Haarlem kraakte om er een creatieve en veerkrachtige vrijplaats te stichten. Onze overtuiging is dat kunst een manier is om de geest te verruimen, mensen aan het denken te zetten en dát is het basisrecept om in actie te komen en positieve verandering teweeg te brengen. Ruim dertig jaar later, omvat de evoluerende gemeenschap van Nieuwe Vide nog altijd krakers van het eerste uur en is ze een thuis geworden van de allerjongste generatie creatieven en activisten. 

Wij zetten ons in om ruimte te maken voor beeldend kunstenaars en stimuleren interdisciplinaire samenwerkingen door de brug te slaan naar muziek, technologie, dans en drag. Ons perspectief op ontwikkelingen in de kunst en de maatschappij is internationaal en vooruitstrevend. Al vanaf het begin van ons bestaan brengen wij internationale kunstenaars naar Haarlem en stimuleren uitwisseling met de lokale kunstscene. 

Nieuwe Vide is al dertig jaar een aanjager van samenwerking tussen Haarlemse kunstinstellingen en kunstenaarsinitiatieven en slaat bruggen naar het nationale en internationale kunstenveld. Nieuwe Vide is de brug tussen de gevestigde musea, zoals het Frans Hals Museum en het Teylers Museum, en kunstenaarsinitiatieven zoals Studio MAPA, de Pletterij, het Grafisch Atelier en HorizonVerticaal. Samen met 37PK maken we ons hard voor talentontwikkelingen beheren we Haarlem’s enige internationale kunstenaars residency DOC4. Met het hoger kunstonderwijs werken we samen om intensieve werkweken met studenten vorm te geven. 

Nieuwe Vide gelooft dat maatschappelijke betrokkenheid, creativiteit en collectiviteit hand-in-hand gaan. Bij Nieuwe Vide is de drempel om een beroep op elkaars kennis en talenten te doen laag. Tijdens de ontwikkeling van nieuw werk kunnen we de hulp inschakelen van studiohuurders voor vakkennis; internationale kunstenaars delen hun praktische of globaal-maatschappelijke inzichten; wie zakelijke expertise heeft denkt graag met een ander mee. Onze gemeenschapskracht is de voorwaarde gebleken van ons voortbestaan. Al meerdere uitdagingen, op het gebied van huisvesting, financieel, politiek en recent nog de pandemie, konden we samen het hoofd bieden. 

Missie

Onze missie is een duurzame artistieke gemeenschap vormen die met haar activiteiten bijdraagt en teruggeeft aan de maatschappij. De ruimte die wij programmeren én scheppen is fysiek en experimenteel, gedragen door wereldverbeteraars. Wij willen de weg naar een inclusieve toekomst versnellen en maken expliciet ruimte voor mensen voor wie de huidige kapitalistische maatschappij schuurt of hen beperkt, zoals jongeren, queerpersonen, mensen met een migratieachtergrond of mensen met een economische achterstand.

Het anders zo keurige Haarlem injecteren wij met de nodige progressieve impulsen. We willen met deze houding ons publiek inspireren. Nieuwe Vide kiest een laagdrempelige benadering tot haar bezoekers en we benadrukken hun mogelijkheden om mee te doen. We borgen deze experimentele ruimte met onze 35 studiohuurders en ca. 150 anderen die op jaarbasis op een andere manier nauw betrokken zijn, als kunstenaar, educator, via een collectief of als deelnemend publiek. Menig bezoeker of deelnemer wordt vrijwilliger, vindt een thuis bij een van de gemeenschappen die bij ons samenkomen, of krijgt een stem in de tentoonstelling. 

Visie

Nieuwe Vide bouwt voort op een traditie van presentatie en productie van maatschappelijk betrokken kunst. In de afgelopen vijf jaar hebben we ons nadrukkelijk ontwikkeld tot een plek die zich beweegt op het snijvlak van kunst en activisme; door de kunstprojecten beschouwen we niet alleen de wereld om ons heen, we moedigen aan tot actie, inspireren tot positieve impact en ontwikkelen met kunstenaars en deelnemers de tools om dat voor elkaar te krijgen.

Onze activiteiten en handelen zijn geworteld in de volgende kernwaarden:

Kunstpodium & Broedplaats in balans
Nieuwe Vide is een kunstpodium én broedplaats, twee samenwerkende functies die we inzetten om onze missie te realiseren. Als kunstpodium realiseren wij een artistiek programma, met nieuwe producties, en ontsluiten we nieuwe artistieke en maatschappelijke trends aan het publiek. Als broedplaats bieden we ontwikkelmogelijkheden voor kunstenaars, de makers in onze studio’s, betrokken collectieven, en deelnemers aan leertrajecten. De broedplaats biedt verdieping aan het kunstpodium, en het kunstpodium geeft nieuwe impulsen aan de broedplaats. We borgen een gezonde balans door vast te houden aan de identiteit van een kunstenaarsbroedplaats: ten minste tweederde van de studio´s zijn bestemd voor kunstenaars. Als er een studio vrijkomt maken we inhoudelijke keuzes die onze broedplaats versterken.


Curatorial Activism & collectiviteit centraal
Met ons programma maken we ruimte voor reflectie en dialoog over toegankelijkheid, privilege, de gelaagdheid van onze persoonlijke identiteiten, het complex van uiteenlopende perspectieven waarmee we naar de wereld (kunnen) kijken. We geven de voorkeur aan werk dat ons informeert over vormen van onderdrukking en specifiek toewerkt naar bevrijding daarvan. Nieuwe Vide ontwikkelt zich als circulaire gemeenschap, waar we vaardigheden met elkaar ontwikkelen, doorgeven en behouden. We initiëren projecten die zich in groepsverband ontvouwen en stimuleren zo het ontstaan van nieuwe collectieven. Van de kunstenaars die we projectmatig uitnodigen verwachten we interesse en investering in onze bredere gemeenschap, en wij omarmen hun op onze beurt als volwaardig deelnemer van de broedplaats.

Een queer en intersectionele grondslag
We opereren op basis van een queer en intersectionele grondslag. We voelen een gezonde weerstand tegen normatieve maatschappelijke kaders die van mensen eisen zich te voegen naar overzichtelijke en ééndimensionale identiteitsuitdrukkingen. Het principe van queering betekent voor ons het vieren van de eigenzinnigheden, de (mix aan) zeer particuliere voorkeuren, interesses en creatieve vormen van zelfexpressie die van de mensheid zo’n mooie caleidoscoop maakt. Hoewel vaak gepresenteerd als verbindend, zien we dat ‘normativiteit’ eerder uitsluit en beperkt. Wij omarmen het bevrijdende karakter die een queerhouding biedt, omdat het aanmoedigt je volledige zelf te verkennen. Dit gaat voor ons hand in hand met het bevorderen van intersectioneel denken en handelen. Door intersectionaliteit centraal te stellen scherpen we ons bewustzijn dat de manier waarop men afwijkt van de ´norm´ voor iedereen anders is. Deze verschillen hangen af van zichtbare en onzichtbare eigenschappen. We begrijpen dat dit een opeenstapeling van uitdagingen kan betekenen in de strijd voor zelfbeschikking.


Solidariteit
Bij Nieuwe Vide geloven we dat organiseren en faciliteren bij elkaar horen.Wij werken voortdurend aan verschillende vormen van toegankelijkheid. Wij bieden informele begeleiding bij de ontwikkeling van artistieke projecten, faciliteren presentatieruimte als de agenda dat toestaat én schromen niet zichtbaarheid te geven aan de maatschappelijke boodschap van derden als dit in lijn is met onze missie voor een inclusieve samenleving.

 
Handelen met zorg, tijd en intentie
We werken met zorg, maken tijd voor elkaar en werken met intentie. Er is ademruimte in onze activiteitenkalender; tentoonstellingen en de aanloop daar naartoe zijn relatief lang. We verdiepen ons in de behoeften van de makers en bewegen mee met verandering. We stellen ons soepel op, honoreren ideeën en trekken actief mensen aan met bepaalde kennis of vaardigheden. Terugblikken en samen evalueren zijn cruciale onderdelen van onze werkwijze, waarbij we zorg dragen voor veilige en open gespreksvormen zodat ieder ruimte vindt om zich uit te spreken – ook als dat moeilijk of confronterend is.

 

 

 

 

Openingstijden

Tijdens tentoonstellingen:
vr t/m zo 12.00 – 17.00
En op afspraak
Toegang gratis

Energieplein 69
2031 TC Haarlem

+31 (0)23 54 51 581
info@nieuwevide.nl

Route


Gedragscode

Organisatie

Volg ons:
Facebook
Instagram
Twitter

 

Luister hier naar onze deelname aan de podcast Werktitel, aflevering Blauwdruk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Design illustratie: Tintamarina

Organisatie

Toegankelijkheid

Jaarverslagen

Gedragscode

Bestuur