Organisatie

ned / eng

Nieuwe Vide wordt momenteel gezamenlijk aangestuurd door een curator en projectcoördinator, daarbij ondersteund door medewerkers PR en administratie.

Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring is op 29 december 1994 opgericht met als doelstelling: de bevordering van de productie en de expositiemogelijkheden (en andere verspreidingsmethoden) van de beeldende kunst. Nieuwe Vide is ingeschreven in het Handelsregister als Nieuwe Vide Artspace en Studio’s.

 

Het team van Nieuwe bestaat uit:
Liesbeth Visee (zij/haar) Curator
Anne Mul (die/zij) Curator en projectcoördinator
Wil Maris (zij/haar) Administratie/coördinatie vrijwilligers
Sietske Roorda (zij/haar) PR & communicatie
Saskia Burggraaf (die/zij) Content & Visuele ondersteuning
Shae Cabrita da Palma (hij/hem) Administratie, PR & communicatie

Nieuwe Vide wordt verder ondersteund door Stefan Cammeraat, Jaromir Mulders,  Nia Konstantinova, Bernardo Zanotta, TRIK. Daarnaast worden we bijgestaan door een vaste groep vrijwilligers.

Vormgeving communicatie uitingen:
BRR BRR Visuele Communicatie


Bestuur Stichting Nieuwe Vide Artspace and Studio’s

Het bestuur komt tenminste vier maal per jaar bij elkaar en overlegt daarnaast als de situatie daarom vraagt. De directie van Nieuwe Vide is bij de bestuursvergaderingen aanwezig. De atelierhuurders van Nieuwe Vide zijn met een of twee personen vertegenwoordigd in het bestuur.
Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd.


Sinds 2022 bestaat het bestuur van Nieuwe Vide uit:

Roomyla Choenni (zij/haar) – voorzitter
Roomyla is sectorhoofd bij de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Allard Pierson en Hogeschool van Amsterdam. Haar afdelingen houden zich bezig met het garanderen van de toegang tot wetenschappelijke informatie (Open Science en Open Access) en het beschikbaar maken van de uitgebreide bijzondere collecties (van theatergeschiedenis tot archeologie). Zij is daarnaast al een aantal jaar adviseur en voorzitter voor het Mondriaanfonds op Beeldende Kunst en Erfgoed. Roomyla coacht vrouwen van kleur in leidinggevende posities op zelfvertrouwen en het omgaan met lastige werksituaties. Na haar studies politicologie en information management werkte zij in management consultancy, activistische filantropie en de digitale archiefsector.

Eva Kreuger (zij/die) – secretaris
Eva Kreuger is woonachtig in Haarlem en werkt sinds begin 2022 in een studio bij de Nieuwe Vide. In 2017 is die afgestudeerd aan de afdeling fotografie op AKV | St.joost Breda en sindsdien werkt zij als zelfstandig kunstenaar en fotograaf. Momenteel neemt die deel aan het BredaPhoto support program en in 2022 kreeg ze de Kunstenaar Start beurs van het Mondriaan Fonds toegekend. Naast haar werk als kunstenaar werk die ook bij Stichting Pictoright. Verder is Eva een van de organisatoren van Woonoproer, de Haarlemse woonactiegroep. Zie Eva’s website voor meer informatie.

Dennis Elzinga (hij/hem) – penningmeester
Dennis Elzinga is de nieuwe penningmeester van Nieuwe Vide! Hij heeft rechten en kunstgeschiedenis gestudeerd en in het dagelijks leven is hij werkzaam bij Kunstfort bij Vijfhuizen. Samen met zijn partner woont hij tegenwoordig in Amsterdam, maar hij heeft lang genoeg in Haarlem gewoond om zichzelf nog altijd een beetje mug te vinden. Met zijn kennis en ervaring helpt hij graag de culturele sector op zakelijk en organisatorisch vlak een stukje vooruit, dus zijn nieuwe functie in het bestuur van de Nieuwe Vide past hem als gegoten. Hij is verzot op kunst, design, mode én The Real Housewives of Beverly Hills. En kijkt ernaar uit om de hele familie van Nieuwe Vide te ontmoeten!

Manique Hendricks (zij/haar) – algemeen bestuurslid
Kunsthistoricus Manique Hendricks (1992) werkt als conservator bij LIMA, het instituut voor mediakunst in Amsterdam. Daarnaast richt ze zich als onafhankelijk curator, schrijver en onderzoeker op hedendaagse (media)kunst, visuele en digitale cultuur met een focus op thema’s als identiteit, representatie, het lichaam, camp en clubcultuur. Momenteel is Manique tevens verbonden aan het Frans Hals Museum als gastconservator. De afgelopen jaren werkte ze onder meer voor het Stedelijk Museum Amsterdam, Kunstfort bij Vijfhuizen, Frans Hals Museum en 37PK. Haar teksten zijn onder meer gepubliceerd door Stedelijk Studies, NXS Magazine, Mister Motley, Shimmer, Tubelight en The Hmm. Manique is treed daarnaast op als adviseur beeldende kunst voor het Mondriaan Fonds en als bestuurslid bij Nieuwe Vide en Jong VNK. Zie Manique’s website voor meer informatie.

Loulou Sjerps (zij/haar) – algemeen bestuurslid
Loulou Sjerps is artistiek leider van CC Amstel: een theater en clubhuis in Amsterdam. Vanuit een achtergrond in performance studies, sociaal werk en de Haarlemse kraakbeweging, uit haar werk zich altijd in creatieve projecten mét maatschappelijke impact. Zodoende komen jongerenprojecten, queer events, circustheater, community art en buurtdiners samen in CC Amstel. Daarnaast zet Loulou zich als fondsenwerver en zakelijk dramaturg in voor (autodidacte) theatermakers die werken vanuit een intrinsieke noodzaak.

Marianne Hamersma (zij/haar) – algemeen bestuurslid
Marianne Hotske Hamersma werkt als kunstenaar en kunst/erfgoed educator in Haarlem. Ze studeerde aan de AKI Artez (Enschede, Bachelor Sculptuur) en aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Gent, Master Installatie Kunst). Ze maakt installaties waarin zij prints en sculpturen samenbrengt. Tactiliteit van materialen, schaal en esthetiek ontleent ze aan mode, urbane objecten, productverpakkingen, popcultuur en (animatie)series. Marianne is oprichter en coördinator van het jongerenprogramma ARTCORE, een vrijetijdsprogramma vol kunst en design voor 14-19 jarigen uit Haarlem en omgeving. Zie Marianne’s website voor meer informatie.

 

 

ANBI
Stichting Vide Cultura’s Bovenste Ring is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit brengt onder andere fiscale voordelen met zich mee. Giften die aan ons worden gedaan, kunnen binnen de daarvoor geldende regels, via de inkomsten- of venootschapsbelasting, worden afgetrokken. Ook voor particulieren kan dit interessant zijn. Voor meer info, zie de Belastingdienst website.

Lees hier onze Gedragscode

 

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers.

Disclaimer

Het beeldmateriaal op onze website is grotendeels verkregen van de makers. We hebben deze zo goed mogelijk proberen te crediten. Mogen de credits niet kloppen, neem dan contact met ons op via pr@nieuwevide.nl.

Registratie

KvK nr. 41226683
RSIN/Fiscaal nummer : 8087.13.619

Wij zijn Nieuwe Vide

Toegankelijkheid

Vrijwilligers gezocht!

Jaarverslagen