NRC reactie

NRC Handelsblad publiceerde op 31 oktober 2020 een schokkend artikel over verdenkingen van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag, racisme en geweld binnen de beeldende kunstsector. We zijn geschokt en verdrietig over de inhoud van dit artikel, en onze gedachten gaan uit naar alle mensen die te maken hebben gehad met dit (met name seksueel) geweld. We hebben bewondering voor hun moed om met deze verhalen naar buiten te komen.

De betreffende persoon heeft in 2013 meegewerkt aan een expositiereeks bij Nieuwe Vide. Met de kennis van nu betreuren wij het enorm dat hem hierdoor destijds een podium is gegeven voor zijn beeldend werk. Binnen Nieuwe Vide streven we naar een veilige en prettige werkomgeving, waarin absoluut geen plaats of podium is voor welk grensoverschrijdend gedrag dan ook. Wij willen bijdragen aan een beeldende kunstsector waarin dergelijk gedrag niet getolereerd of genegeerd wordt, en er tijdig wordt gesignaleerd en juist wordt gehandeld wanneer dit het geval is. Mensen die behoefte voelen om een verhaal of ervaring met ons te delen zijn altijd welkom om contact op te nemen of langs te komen, of kunnen een melding doen via https://mores.online/.

Als organisatie hebben we de verantwoordelijkheid om een ruimte te scheppen waar kunstenaar, medewerker, student, bezoeker en studiomaker zich veilig voelen. Met het huidige team werken we actief aan het doorbreken van de patriarchale structuren, zowel binnen het programma als in de werkwijze. Dit doen we door respectvol met elkaar om te gaan en zorgvuldig na te denken over met wie we samenwerken. Door ook kritisch te zijn op ons eigen doen en laten. Zo werken we met zijn allen aan een beter, inclusiever en positief kunstklimaat.