Studio’s te huur

Ateliers te huur (english below)

Bij Nieuwe Vide komen twee ateliers vrij. Nummer 23 per direct en nummer 21 per 1 januari. Nieuwe Vide is een tentoonstellingsruimte en broedplaats, met open evenementen, exposities, ateliers en meer. We zijn op zoek naar actieve, betrokken studiomakers, waarbij we letten op de balans tussen kunstenaars en andere creatieve makers. Kijk op www.nieuwevide.nl voor ons programma. Elke woensdag om 13:00u eten we soep met elkaar, ook organiseren we regelmatig atelierbezoeken bij elkaar en staan we open voor nieuwe initiatieven. Bij interesse graag reageren voor 10 december, zondagnacht 12 uur via ballotage@nieuwevide.nl. Lees de aanmeld procedure hieronder.

 

English:
Two studios available at Nieuwe Vide. Number 23 per immediately and number 21 as of January 1st. Nieuwe Vide is an exhibition space and cultural hub, with open events, exhibitions, studios and more. We are looking for active, involved studio makers, where we focus on the balance between artists and other creative makers. Visit www.nieuwevide.nl for our programme. Every Wednesday at 1:00 PM we eat soup together, we also regularly organize studio visits with each other and we are open to new initiatives.
When interested, please respond before December 10th, 00:00 on Sunday night via ballotage@nieuwevide.nl. Read the registration procedure below.

INFO STUDIOS 23 & 21
Nummer 23 (per direct, 2e verdieping, geen lift aanwezig, houten muren)
Dit is 19 vierkante meter. De huur – inclusief voorschot energie – en internet – komt op 240,51 per maand. Ruimte wordt leeg opgeleverd.

Nummer 21 (per 1 januari,2e verdieping, geen lift aanwezig) Dit is 22 vierkante meter. De huur – inclusief voorschot energie – en internet – komt op 270,12 per maand. Ruimte wordt leeg opgeleverd, spullen zijn van huidige huurder.

 


English:
Number 23 (immediately, second floor, no lift available, wooden walls)
This is 19 square meters.
The rent – including advance payment for energy – and internet – amounts to 240.51 per month.

Number 21 (as of January 1st, second floor, no lift available)
This is 22 square meters.
The rent – including advance payment for energy – and internet – amounts to 270.12 per month. Space is delivered empty, items belong to the current tenant.

Aanmeldproces (English below):
Van de aanmelder wordt een motivatiebrief, portfolio en cv gevraagd. Dit dient te worden gemaild naar ballotage@nieuwevide.nl
Je motivatie en CV worden bekeken door een ballotagecommissie om te kijken of je bij Nieuwe Vide past. We nodigen maximaal drie mensen uit om langs te komen voor een kennismakingsgesprek en bezichtiging. Hierna hebben potentiële huurders vijf dagen om te laten weten of ze de ruimte inderdaad zouden willen huren en het team kiest vervolgens de uiteindelijke huurder. De gekozen huurder wordt gevraagd binnen vijf dagen te bevestigen. Daarna teken je bij ons een huurcontract.
Niet gekozen?
Je bent van harte welkom om het later nog eens te proberen, er is geen volgorde in onze wachtlijst. Voor elk atelier moet je opnieuw actief reageren. 

English:
The applicant is required to submit a motivation letter, portfolio and resume. This must be emailed to ballotage@nieuwevide.nl. Your motivation letter and resume will be reviewed by a balloting committee to see if you fit Nieuwe Vide. We will invite three people to come by for an introductory meeting and viewing. We then have five days for potential tenants to let us know whether they would indeed like to rent the space and the team will then choose the final tenant. The chosen tenant will be asked to confirm within five days. After that you sign a lease agreement.
Not chosen?
You are welcome to try again later, there is no order in our waitinglist. For every studio you have to actively apply again. GedragsCode Lees onze gedragscode hier

Read our code of conduct here

 

ballotage@nieuwevide.nl

Houdt
Facebook pagina Nieuwe Vide Studio’s 
In de gaten voor beschikbare ateliers

Keep an eye on
Facebook pagina Nieuwe Vide Studio’s 
for available studios