Nieuwe Vide Ontvangt Mondriaan 2018

ned / eng

In 2018 ontving Nieuwe Vide een bijdrage van het Mondriaan Fonds

Het programma van 2018, ‘Staging the Absurd’ is gehonoreerd is door het Mondriaan Fonds.

Zeer positief beoordelingsrapport

Het advies van het Mondriaan Fonds luidt: “De commissie waardeert de energie en originele invalshoeken waarmee Nieuwe Vide programmeert. De programmaonderdelen zijn helder uitgewerkt en de kunstenaarsselectie is goed onderbouwd en kwalitatief overtuigend. Ook de manier waarop de instelling jonge kunstenaars een platform biedt en langdurige samenwerkingen met kunstenaars aanknoopt is positief. Het thema wordt mooi verweven in de plannen, wat resulteert in een aansprekend en gevarieerd programma.”

Het programma ‘Staging the Absurd”

In de tweejarige periode 2019 en 2020 verkennen we het absurdisme, waarbij we niet alleen aandacht hebben voor beeldende kunst, maar ook voor literatuur, theater en film. Er zullen projecten georganiseerd worden over schrijvers/dichters Amiri Baraka en Ralph Ellison; we duiken de underground in met Amerikaans filmmaker Damon Packard en we ontwikkelen bijvoorbeeld samen met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) een theaterstuk rond het gedachtegoed van Alfred Jarry. 

Honoraria

Nieuwe Vide zal vanaf 2019 gaan werken volgens de Regeling Kunstenaarshonoraria. We ondersteunen van harte het beleid om kunstenaars een passende vergoeding te bieden.

Over bijdrage

Het Mondriaan Fonds kende eind 2018 aan de programma’s van achttien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst 3,2 miljoen euro toe.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector.

Voor meer informatie over welke presentatie-instellingen worden ondersteund, zie: https://www.mondriaanfonds.nl/2018/12/06/achttien-presentatie-instellingen-beeldende-kunst-ontvangen-bijdrage/

01.12.2018-31.12.2018

 

Hier vindt u meer informatie over het Mondriaan Fonds 

Activiteiten