We stellen ons team & bestuur voor!

 

Sinds 2022 bestaat het bestuur van Nieuwe Vide uit:

Roomyla Choenni (zij/haar) – voorzitter
Eva Kreuger (zij/die) – secretaris
Dennis Elzinga (hij/hem) – penningmeester
Manique Hendricks (zij/haar) – algemeen bestuurslid
Loulou Sjerps (zij/haar) – algemeen bestuurslid
Marianne Hotske Hamersma (zij/haar) – algemeen bestuurslid

Klik hier voor meer info over ons Nieuwe Bestuur!

Ook ons team heeft wat nieuwe gezichten!

Liesbeth Visee (zij/haar) Curator
Anne Mul(die/diens – hen/hun) Curator en projectcoördinator
Saskia Burggraaf (die/zij) Content & Visuele ondersteuning
Shae Cabrita da Palma (hij/hem) Administratie, PR & communicatie
Wil Maris (zij/haar) Administratie/coördinatie vrijwilligers

klik hier voor meer over de organisatie en het team van Nieuwe Vide