Tarieven

ned / eng

Bij Nieuwe Vide maken we gebruik van glijdende schaal tarieven, wat mensen in staat stelt om het tarief te betalen dat het best aansluit bij hun financiële situatie. Dit doen we om mensen van allerlei financiële achtergronden toegang te bieden tot activiteiten. Dit is slechts een richtlijn, jij bent de enige persoon die jouw financiële situatie goed kunt inschatten. We vragen je wel om eerlijk te zijn over je financiële situatie, dit systeem gaat uit van solidariteit en helpt ons om financiële flexibiliteit te bieden aan mensen die dit nodig hebben.

 

 

Wanneer je een tarief kiest, denk dan eens na over de volgende vragen:

Kun je makkelijk betalen voor je basisbehoeften?*

Heb je weinig tot geen schulden en/of vrij besteedbaar inkomen?**

Heb je een koophuis of huur je een huis in een hoger segment?

Heb je toegang tot spaargeld?

Heb je een auto en/of kun je gebruik maken van openbaar vervoer?

Kun je je nieuwe spullen veroorloven als je die nodig hebt?

Kun je je jaarlijks een vakantie veroorloven?

Verdien je meer dan 25.000 euro per jaar?

Heb je Nederlands/Europees staatsburgerschap?

*Basisbehoeften zijn bijvoorbeeld eten, huisvesting, kleding en transport.

** Vrij besteedbaar inkomen betekent bijvoorbeeld dat je koffie of drankjes kunt kopen, naar de film of een concert kunt gaan of maandelijks nieuwe spullen kunt kopen.

Vooral ja? Overweeg ons: Herverdelingstarief

Ons herverdelingstarief creëert de mogelijkheid om geld te herverdelen, om zo financiële flexibiliteit te bieden aan wie dat nodig heeft.

 

Soms ja/soms nee? Overweeg ons: Voltarief

Ons voltarief staat voor de ‘ware kosten’, en stelt ons in staat om de gemaakte kosten te dekken.

Vooral nee? Overweeg ons: Solidariteitstarief

Ons solidariteitstarief is beschikbaar voor wie structureel moeite heeft om rond te komen. Als dit tarief te hoog voor je is vragen we je om vooral contact met ons op te nemen.